Kinesiologie


Wat is kinesiologie?

kinesiologie-het hoofd

Kinesiologie houdt zich bezig met het bevorderen van het welzijn op alle niveaus van de gezondheid. Een kinesiologische behandeling stimuleert de vitaliteit van ons als mens in het dagelijkse leven.

Met kinesiologie kunnen ook niet verwerkte situaties uit het verleden opgelost worden, moeilijke gezins- en/of werksituaties zich verbeteren of aan relatieproblemen gewerkt worden. Kinderen kunnen worden ondersteund bij leerproblemen. Dit leidt tot een duurzame energiebalans in alle levensomstandigheden. 

Waarom kinesiologie?

De effecten van kinesiologische behandelingen zijn samengevat:

Het bevorderen van de gezondheid doordat het evenwicht binnen het lichaam en de geest wordt hersteld. Het zelf-herstellend vermogen wordt bevordert. De cliënt neemt zelf verantwoording voor zijn leven en zijn gezondheid.

handen

Hoe werkt de kinesioloog?

Een kinesioloog werkt met de spiertest als lichamelijke biofeedback om dat, wat niet in evenwicht is op te sporen. Hij bepaalt samen met de cliënt de meest effectieve behandelwijze op mentaal, emotioneel, energetisch of lichamelijk/psychisch gebied. Cliënt en kinesioloog zoeken door middelen van spiertesten hoe de cliënt zich zelf kan inzetten voor zijn gezondheid. Er wordt bovendien gekeken hoe hij in evenwicht door zijn leven kan gaan en zo zijn doelen kan bereiken. 

Voor wie is kinesiologie?

De kinesioloog werkt met mensen van alle leeftijden, die:

–          zich in een lichamelijk of psychische (over)belastende situatie bevinden

–          lichamelijk of psychisch klachten hebben

–          hun genezingsproces willen ondersteunen

–          hun emotionele stabiliteit willen bevorderen

–          zelf verantwoording voor hun gezondheid en levensstijl willen nemen

De kinesioloog kan bovendien:

–         ondersteuning bieden aan kinderen met leerproblemen, angsten, (school)stressgerichte klachten

–         persoonlijke leerprocessen begeleiden

–         vitaliteit verhogen

–         de leefstijl harmoniseren

spiertest

De spiertest

De handmatige spiertest is het instrument van de kinesioloog. Het innerlijk geeft via de spiertest de kinesioloog informatie over de oorsprong of voedingsbodem van iemands onbalansen. Daarbij ontstaat inzicht èn wordt bovendien duidelijk hoe en wanneer deze onbalansen hebben kunnen ontstaan. De kinesioloog zoekt uit wat er nodig is om de balans te herstellen. Al deze aspecten zorgen ervoor dat het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd.

De behandeling

Een kinesiologisch consult kan staan in relatie tot een klacht, een specifiek thema of een doelstelling.

Kinesiologie laat zich enerzijds bij ziekten, klachten en na ongevallen succesvol inzetten. Anderzijds als gezondheidspreventie, bij stressmanagement, leer-, concentratie- en prestatieproblemen (zoals burn-out). Persoonlijke groei of de wens naar verandering kunnen ook redenen zijn om naar een kinesioloog te gaan.

Tijdens het consult worden drie stappen doorlopen:

– inventariseren

– behandelen

– evalueren

Het opgedane inzicht en de meegegeven oefeningen versterken het zelf-herstellend vermogen.